19.03.2024

Støtte til demensenheden på plejehjemmet Eysturoyar Røktar

Demensafdelingen er styrket på plejehjemmet Eysturoyar røktar – og ellisheim. Man har indrettet boligerne med teknologi, der giver føling med beboernes individuelle behov. Det gør, at personalet har god tid til at holde beboerne i hånden om natten og yde stærk personlig pleje.

Plejehjemmet Eysturoyar Røktar på Færøerne.

Der er i alt 70 beboere på det færøske plejehjems tre afdelinger. Jona Dam er afdelingsleder på Suðurstova, som er forbeholdt 22 beboere med demens. Spørger man Jona, om man kan indrette sig til mere ro og tryghed for beboere, er svaret klart ”ja”.

Derfor kræver det, ifølge Jona Dam, at man indretter sig med en digital hjælpende hånd for at sikre trivslen og døgnrytmen blandt plejehjemmets beboere.

”…vi yder mere af den omsorg, vores beboere har brug for. Det føles som om, vi har fået opgraderingen, uden at vi selv skulle gøre noget”

”Der er en stor risiko for at noget går galt, hvis vi ikke døgnet rundt kender behovet hos hver beboer med demens,” siger hun og bliver eftertænksom, ”man skulle tro, at det ville kræve ekstra indsats at gøre et plejehjem og en afdeling som vores mere sikker og demensvenlig. Men vores personale har nemt indrettet boligerne og omlagt rutinerne, så vi yder mere af den omsorg, vores beboere har brug for. Det føles som om, vi har fået opgraderingen, uden at vi selv skulle gøre noget,” forklarer afdelingslederen.

Fra dag til nat


Det er ikke alle timer i døgnet, der er mulighed for at give samme type opmærksomhed. ”Beboerne har mange fællesoplevelser om dagen, hvor vi er plejepersonale nok til at følge beboernes behov. Når det bliver nat, og beboerne er hjemme i egne boliger og dørene er lukkede for natten her i demensafdelingen, er situationen en anden. Om dagen ser vi hinanden i øjnene, men om morgenen og natten bruger vi Nemlia til at sikre samme tryghed og nærvær.”

”Frem for at tage hånd om en udfordring kan vi tage beboeren i hånden”

Om natten kan vi sidde stille med beboeren
Jona Dam er bevidst om hvordan plejehjemmet de senere år er blevet endnu mere demensvenligt i kraft af en bedre føling med hvilke behov beboerne har i døgnets ydre tidspunkter ved hjælp af digital løsning.

”Det er skønt, at vi med Nemlia altid er tæt på beboerne med demens og kender situationen, så vi – også om natten – yder vores bedste. Det giver os noget helt unikt sammen med de dejlige mennesker, der bor her. Frem for at tage hånd om en udfordring kan vi tage beboeren i hånden. Vi sætter os ved sengen og giver os god tid. Vi ved jo, at vi får besked, hvis der er et akut behov et andet sted. Indtil da er der bare ro til mere omsorg i beboerens eget hjem.”

Natterunderne tilpasses, så de forstyrrer mindst og gavner mest

At have viden om livet på demensafdelingen har gjort det muligt for nattevagten både at nå det personlige og det mere rutinemæssige.

”God information om beboerens rutiner og visheden om, at vi underrettes, når der er et særligt behov, gør, at vi også kan give nogle beboere større frihed og mere uforstyrret tid. Vores nattevagt går stadig runder om natten, men de tilpasses den viden, hun får i løbet af vagten,” siger Jona Dam og fortsætter, ”der er jo ingen grund til at forstyrre en beboer, der selv lige har klaret et toiletbesøg og er gået i seng igen.”

En genvej til mindre stress og mere tryghed
Demensafdelingen har ifølge Jona Dam opnået en unik grad af tryghed, uden at yde noget særligt, og den digitale føling med beboerne giver mange fordele.

”Vi er mere trygge og sikre i plejen, fordi vi ved, at løsningen fungerer og giver de rigtige meldinger på de rette tidspunkter. Det er anderledes end de andre løsninger, vi har brugt og set på. Effekten af de ændrede arbejdsgange mærker vi også,” siger Jona og bliver meget konkret; ”beboerne med demens er mere rolige på grund af rettidig indsats. Vi er heller ikke selv så stressede. Det giver overskud, der smitter og giver bedre liv på plejehjemmet. Sammen med Nemlia har vi sat rammen for et nærvær og en tryghed, andre kun kan drømme om.”

”Om dagen ser vi hinanden i øjnene, men om morgenen og natten bruger vi Nemlia til at sikre samme tryghed og nærvær.”

Øget tryghed blandt pårørende

„Vi taler med de pårørende om den digitale løsning og betydningen for vores pleje,” siger Jona Dam, og fortsætter, „de er så glade og fortæller løbende om, hvordan de uheldige oplevelser, som beboerne med demens har haft, inden de kom til os på plejehjemmet, ikke længere er en trussel. Simpelthen fordi vores løsning gør det muligt for os at foregribe sagerne. Det giver hele familien en sikkerhed omkring livet her. Helbredet og trivslen.”

Sikkerhed og præcision i omsorgen
For at illustrere, hvordan en bedre digital indretning har betydning for helbredet, fremhæver Jona Dam det tydeligste eksempel fra demensafdelingen.

”Det er nemt og hurtigt at tilpasse løsningen til individuelle behov, og præcision er afgørende for beboernes sikkerhed, så opsætningen er forskellig i alt efter hvilket behov der er. Vi skal jo kun vide det, der er nødvendigt, for at bruge vores tid bedst og yde den rette omsorg og pleje for beboerne. Det er grunden til at vi oplever færre fald.”

Lederen for demensafdelingen ser samarbejdet med Nemlia som noget, der også kan komme andre til gavn: ”En løsning, der fungerer for en demensafdeling som vores, kan helt sikkert også understøtte og være med til at modne andre typer af pleje og afdelinger. Derfor deler vi også erfaringerne med de to andre afdelinger på plejehjemmet”.  

Hvis du ikke vil gå glip af nye artikler og gerne vil høre fra os oftere, så tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Vi sender vores nyhedsbrev ud hver eller hver anden måned.

Deltag i vores mission med nyheder om Nemlia og plejebranchen!