Privatliv

Ansvarlig i forhold til databeskyttelseslovgivningen:
Nemlia ApS
Vesterbrogade 149
1620 København, Danmark
Repræsenteret af: Peer Bentzen
E-mail: peer@nemlia.com
Telefon: +49 173 9221269
www.nemlia.com/dk

Databeskyttelsesrådgiver:
Peter Larsen
Kontakt: privacy@nemlia.com

Med denne databeskyttelsesmeddelelse informerer vi dig (også omtalt som „bruger“ eller „datasubjekt“ i den følgende tekst) om databehandling, når du besøger vores hjemmeside, kontakter os via e-mail eller telefon og bruger de tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden. Vi informerer dig også om vores online tilstedeværelse på sociale medier og om dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine data. Begrebsmæssigt betyder „databehandling“ altid behandling af personoplysninger.

Generel information om databehandling

1.1 Behandlingsomfang
Som udgangspunkt behandler vi kun vores brugeres personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere en funktionel hjemmeside og vores indhold og tjenester. Behandlingen af vores brugeres personoplysninger finder kun sted regelmæssigt med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det af faktiske årsager ikke er muligt at indhente forudgående samtykke, og behandlingen af oplysningerne er tilladt efter lovbestemmelser.

1.2 Retsgrundlag for behandling
I det omfang vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6 (1) (a) i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlaget. Artikel 6 (1) (b) GDPR fungerer som det juridiske grundlag for den behandling af personoplysninger, der kræves for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger.

I det omfang behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener artikel 6 (1) (c) GDPR som retsgrundlaget. I tilfælde af at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person kræver behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra d GDPR, som retsgrundlaget.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesse, og hvis den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke opvejer den første interesse, tjener artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, som retsgrundlaget til forarbejdningen.

1.3 Kategorier af personlige data
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 •  
 • Lagerdata (f.eks. navne, funktioner, organisationstilknytning osv.)
 • Kontaktoplysninger (fx e-mail, telefonnumre)
 • Indholdsdata (f.eks. tekstinput, billedfiler, videoer osv.)
 • Brugsdata (f.eks. adgangsdata)
 • Meta-/kommunikationsdata (f.eks. IP-adresser)

1.4 Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger
Hvis vi som led i vores behandling videregiver data til andre personer og virksomheder såsom webhosts, kontraktbehandlere eller tredjeparter, overfører dem til dem eller på anden måde giver dem adgang til dataene (f.eks. hvis dataene overføres til tredjeparter i 1 litra b DS-GVO er forpligtet til at opfylde kontrakten), dette sker på grundlag af en lovlig tilladelse, eller hvis de registrerede har givet samtykke eller en juridisk forpligtelse giver mulighed herfor.

1.5 Varighed af opbevaring af personoplysninger
Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende oplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at nå formålet, opfylde kontrakten eller indlede kontrakten.

1.6 Overførsel til tredjelande
Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)) eller overfører data dertil, f.eks. i forbindelse med brug af tredjepartstjenester, sker det kun, hvis det sker for at opfylde vores (præ)kontraktlige forpligtelser, på grundlag af dit samtykke, på grund af en juridisk forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold af juridiske eller kontraktmæssige tilladelser behandler vi kun data eller lader data behandle i et tredjeland, hvis de særlige krav i artikel 44 ff. DS-GVO, dvs. at behandlingen f.eks. udføres på grundlag af særlige garantier, f.eks. den officielt anerkendte fastsættelse af et databeskyttelsesniveau svarende til EU’s eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte „standardkontraktbestemmelser“).

Databehandling i forbindelse med besøg på vores websted.

2.1 Logfiler
Hver gang en registreret person går ind på vores websted, gemmes generelle data og oplysninger i vores systemets logfiler.

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om:

 •  
 • Browser type og version
 • Anvendt operativsystem
 • Referrer URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang til
 • Computeren
 • Tidspunktet for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Når vi bruger disse generelle data og oplysninger, drager vi ingen konklusioner om den registrerede person. Der foretages ingen personlig evaluering eller evaluering af dataene til markedsføringsformål eller profilering. IP-adressen gemmes ikke i denne sammenhæng.

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af dataene er art. 6, stk. 1, litra f, i DS-GVO. Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for at sikre en sikker drift af vores hjemmeside. Der er derfor ingen mulighed for den registrerede for at gøre indsigelse.

2.2 Malwaredetektion og evaluering af logdata
Vi indsamler logdata, der genereres under driften af vores virksomheds kommunikationsteknologi, og evaluerer dem automatisk, i det omfang det er nødvendigt for at opdage, begrænse eller fjerne funktionsfejl eller fejl i kommunikationsteknologien eller for at forsvare os mod angreb på vores informationsteknologi eller for at opdage og forsvare os mod malware.

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring og evaluering af dataene er art. 6, stk. 1, litra f, i DS-GVO. Opbevaring og evaluering af dataene er absolut nødvendige for at kunne levere webstedet og for at sikre dets drift. Der er derfor ingen mulighed for den registrerede for at gøre indsigelse.

2.3 Cookies
På vores websted anvendes såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der udveksles mellem webbrowseren og værtsserveren. Cookies gemmes på brugerens computer og sendes til vores websted af brugeren. I den pågældende webbrowser kan du begrænse eller helt forhindre brugen af cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, kan det betyde, at webstedet ikke kan vises eller bruges fuldt ud.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af cookies er art. 6, stk. 1, litra f, DS-GVO.

2.4 Hosting
De hostingtjenester, som vi bruger, tjener til at levere følgende tjenester: Infrastruktur- og platformstjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester, sikkerhedstjenester og tekniske vedligeholdelsestjenester, som vi bruger til at drive vores websted.

I denne forbindelse behandler vi eller vores kontraktsdatabehandler lagerdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, brugsdata, metadata og kommunikationsdata fra brugere af vores hjemmeside på grundlag af vores legitime interesser i en effektiv og sikker levering af dette online-tilbud i henhold til art. 6, stk. 1, litra f DS-GVO sammenholdt med art. 28 DS-GVO (indgåelse af en kontrakt om ordrebehandling).

Databehandling i forbindelse med kontakt til os.

3.1 Kontakt med os via e-mail
Det er muligt at kontakte vores virksomhed via e-mail via de e-mailadresser, der er offentliggjort på vores websted.

Hvis du bruger denne kontaktmetode, vil de data, som du har sendt (f.eks. efternavn, fornavn, adresse), men i det mindste e-mail-adressen, samt oplysningerne i e-mailen sammen med eventuelle personlige data, som du har sendt, blive gemt med henblik på at kontakte dig og behandle din anmodning. Desuden indsamler vores system følgende data: Dato og klokkeslæt for e-mailen.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med e-mails, der sendes til os, er art. 6, stk. 1, litra b eller f i DS-GVO.

3.2 Kontakt pr. brev
Hvis du sender os et brev, vil de oplysninger, du giver os (f.eks. efternavn, fornavn, adresse), og oplysningerne i brevet sammen med eventuelle personoplysninger, du har givet os, blive gemt med henblik på at kontakte dig og behandle din anmodning.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af breve og faxer, der sendes til os, er art. 6, stk. 1, litra b eller litra f DS-GVO.

3.3 Kontaktformular
Oplysninger, der sendes via kontaktformularen, herunder dine kontaktoplysninger, gemmes for at kunne behandle din henvendelse eller for at være til rådighed for opfølgende spørgsmål. Disse oplysninger videregives ikke uden dit samtykke.

De oplysninger, der indtastes i kontaktformularen, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel meddelelse pr. e-mail er tilstrækkelig til tilbagekaldelse. Lovligheden af de databehandlinger, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Data, der overføres via kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller der ikke længere er behov for at gemme dataene. Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

4. online tilstedeværelse på sociale medier
Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk (Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, Xing) for at informere de brugere, der er aktive der, om vores tjenester og kommunikere via platformene, hvis de er interesserede. Vores sociale mediekanaler kan kun åbnes via et eksternt link. Så snart du får adgang til de respektive sociale medieprofiler i de respektive netværk, gælder de respektive operatørers vilkår og betingelser og retningslinjer for databehandling.

Vi har ingen indflydelse på de sociale netværks indsamling af data og deres videre anvendelse. Vi har ingen viden om, i hvilket omfang, hvor og hvor længe dataene opbevares, i hvilket omfang netværkene overholder eksisterende sletteforpligtelser, hvilke evalueringer og forbindelser der foretages med dataene, og hvem dataene videregives til. Vi gør dig derfor udtrykkeligt opmærksom på, at dine data (f.eks. personlige oplysninger, IP-adresse) vil blive gemt af netværksoperatørerne i overensstemmelse med deres retningslinjer for brug af data og anvendt til forretningsmæssige formål.

Vi behandler data i forbindelse med tilstedeværelse på sociale medier, for så vidt som der f.eks. sendes kommentarer eller direkte beskeder til os via disse. Retsgrundlaget for behandlingen af data efter brugerens samtykke er art. 6, stk. 1, litra a, i DS-GVO.

Dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

5.1 Ret til adgang
Du kan anmode om en bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles af os.

Hvis en sådan behandling finder sted, kan du anmode den dataansvarlige om at give dig følgende oplysninger:
(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles;
(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;
(3) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;
(4) den planlagte varighed af opbevaringen af de personoplysninger, der vedrører dig, eller, hvis det ikke er muligt at give specifikke oplysninger herom, kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsperioden;
(5) eksistensen af en ret til at få berigtiget eller slettet personoplysninger om dig, en ret til at få den dataansvarliges begrænsning af behandling af personoplysninger eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
(6) eksistensen af en klageadgang til en tilsynsmyndighed;
(7) alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede;
(8) eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

5.2 Ret til berigtigelse
Du har ret til berigtigelse og/eller supplering over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden forsinkelse.

5.3 Ret til sletning
Forpligtelse til at slette: Du kan anmode den dataansvarlige om at slette de personoplysninger, der vedrører dig, uden forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:
(1) De personoplysninger, der vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
(2) Du trækker dit samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), eller art. 9, stk. 2, litra a), i DSGVO, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen. 
(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR. 
(4) De personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt. 
(5) Sletning af personoplysningerne om dig er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt. 
(6) Personoplysningerne om dig er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Oplysninger til tredjemand
Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller kopier af sådanne personoplysninger.

Undtagelser
Retten til sletning eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig for
(1) for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed;
(2) til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige;
(3) af hensyn til almene interesser på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i GDPR;
(4) til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i DSGVO, i det omfang den i litra a) omhandlede rettighed sandsynligvis vil umuliggøre eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller
(5) til at gøre gældende, udøve eller forsvare retlige krav.

5.4 Ret til begrænsning af behandling
Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:
(1) hvis du anfægter nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;
(2) behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne;
(3) den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har brug for dem til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller
(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, og det endnu ikke er blevet afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for dine grunde.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

5.5 Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, forudsat at.
(1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO eller artikel 9, stk. 2, litra a), i DSGVO eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i DSGVO, og
(2) behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver denne ret, har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Dette må ikke berøre andre personers friheder og rettigheder.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget.

5.6 Ret til information
Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at informere alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har ret til at få oplyst disse modtagere over for den dataansvarlige.

5.7 Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre den kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem.

Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

Du har mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

5.8 Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelsesloven
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

5.9 Automatiseret afgørelse i individuelle tilfælde, herunder profilering
Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering – og som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

(1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige,
(2) er tilladt på grundlag af retsforskrifter i Unionen eller de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt, og disse retsforskrifter indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser, eller
(3) er foretaget med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), i GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser.

I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 3, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser, hvilket mindst omfatter retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

5.10 Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er i strid med GDPR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om status og resultatet af klagen, herunder muligheden for at indgive klage i henhold til artikel 78 i GDPR.