Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

  1. Brugen af denne hjemmeside, herunder dens undersider, er underlagt følgende brugsbetingelser, som er bindende aftalt i forholdet mellem brugeren og Nemlia ApS (i det følgende “Nemlia”) ved opkald af denne hjemmeside. Kontaktmuligheder for spørgsmål vedrørende disse brugsbetingelser og ansvar kan findes i vores “Imprint – Nemlia”. 
  2. Ved at bruge dette websted accepterer du disse brugsbetingelser, og du accepterer de særlige betingelser, der er annonceret og gælder for visse områder eller deltilbud. Nemlia forbeholder sig ret til at ændre brugsbetingelserne til enhver tid uden varsel. Ved at bruge webstedet accepterer du den respektive version af brugsbetingelserne.
  3. Indholdet og dataene på dette websted er beskyttet af lovgivningen. Alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på dette websted (herunder alle registrerede eller uregistrerede varemærker, logoer, tekster, grafik, logoer, ikoner, videoer, software osv.) tilhører Nemlia eller dets licensgivere. Du må kun bruge og/eller udskrive dette indhold til private (ikke-kommercielle) formål. Anden brug er udelukket og kræver udtrykkeligt samtykke fra Nemlia. Du har navnlig ikke tilladelse til at downloade, reproducere og/eller distribuere webstedet i sin helhed eller enkelte dele heraf eller til at integrere det i dine egne websteder. Alle varemærkerettigheder tilhører udelukkende de respektive rettighedshavere. Uautoriseret brug af webstedsindholdet er udtrykkeligt forbudt og udgør en krænkelse af ophavsret, varemærkerettigheder eller andre ejendomsrettigheder.
  4. Det er tilladt at oprette et link til dette websted, så længe det udelukkende tjener som en krydshenvisning. Nemlia forbeholder sig ret til at tilbagekalde denne tilladelse. Indramning af dette websted er ikke tilladt.
  5. De produkter og tjenester, som Nemlia beskriver på dette websted, er ikke fuldt ud tilgængelige i alle lande. Du kan muligvis ikke få et produkt eller en tjeneste i dit land. At Nemlia beskriver et produkt eller en tjenesteydelse, betyder ikke, at Nemlia tilbyder det i alle lande. Du kan spørge os direkte, om et produkt eller en tjeneste er tilgængelig i dit land. Oplysningerne på hjemmesiden eller i produktvideoer beskriver kun i hovedtræk vores produkters funktionalitet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber. Enkelte funktioner og ydeevne kan også ændres med kort varsel og uden særskilt annoncering.
  6. Nemlia (herunder dets ledere, ansatte, agenter eller entreprenører) giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af dette websted, undtagen i tilfælde af egen forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.
  7. Der gives ingen garanti for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er indeholdt på webstedet. Henvisninger og links til tredjeparters websteder indebærer ikke, at Nemlia overtager indholdet bag henvisningen eller linket som sit eget. Nemlia har ingen indflydelse på indholdet bag linket. Nemlia er derfor ikke ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold eller for skader forårsaget af brugen af indhold bag linket. Brugen af internettet sker på brugerens eget ansvar. Nemlia er især ikke ansvarlig for teknisk betingede fejl på internettet eller for adgangen til internettet.
  8. Hvis brugeren er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond, er værnetinget beliggende på Nemlias hjemsted. Nemlia er dog i alle tilfælde også berettiget til at anlægge sag på det sted, hvor leveringen finder sted, eller på brugerens almindelige værneting. Overordnede retsregler, navnlig vedrørende enekompetence, forbliver upåvirket.
  9. Disse brugsbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med tysk lov, med undtagelse af lovvalgsreglerne, og alle tvister, der opstår i forbindelse med disse brugsbetingelser eller deres genstand, skal afgøres i overensstemmelse med denne lov. Anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om internationale købsaftaler om varer (CISG) er udelukket.
  10. Med hensyn til brugen af personlige oplysninger gælder vores privatlivspolitik (Privacy Policy – Nemlia).”