24.02.2024

Digitalisering som en mulighed for mere menneskelighed på plejecentret Mainterrasse

Der er stille på gangene i Villa del Sol, et af plejecentrene for beboere med svær demens på Mainterrasse. Måneskinnet lyser ind ad vinduerne til plejepersonalets kontor, hvor de netop er begyndt på deres nattevagt. På deres mobiltelefoner og afdelingens computer er der en oversigt over aktiviteten på beboernes værelser. „Alt er roligt,“ siger sygeplejersken, Christine, med et smil til sin kollega Bernd, som er ved at forberede og dosere den medicin, der skal gives næste morgen. Men så melder mobiltelefonen om bevægelse uden for sengen på et bestemt værelse. „Det ser ud til, at beboeren her er ved at stå op midt om natten,“ bemærker Christine og forlader kontoret for hurtigt at hjælpe.

Villa Del Sol på plejecentret Mainterrasse er et hjem for mennesker med demens.

Hun åbner stille døren, ser ind til den 89-årige, og bliver mødt med et lettet udtryk. Forsigtigt følger Christine kvinden tilbage til sengen og taler beroligende til hende, indtil hun falder i søvn igen. Da alt er roligt forlader Christine beboerens hjem og går tilbage til plejepersonalets kontor. Hun tager kop kaffe, mens hendes kollega Bernd kortvarigt går hen til en anden beboer for at følge ham på toilettet.

Christine kigger ud ad vinduet og konstaterer, at hendes arbejde som nattevagt er blevet mere overskueligt, efter at plejehjemmet har fået ny teknologisk støtte. Ikke flere fald, ikke mere hektisk indsats, ikke mere kaos. Til gengæld har man fået mere sikkerhed for beboerne, målrettede opgaver for personalet og frem for alt mere tid til ægte pleje.

Muligheden for forbedring ligger i modet til forandring

Det, der næsten lyder som ønsketænkning i plejesektoren, er allerede i vid udstrækning blevet til virkelighed på plejecentret Mainterrasse. For lederen, Natalie Jellinghaus, og lederen af sygeplejen, Katja Reinhardt, var fordelene ved den teknologiske støtte fra Nemlia hurtigt tydelige.

„Først og fremmest var det risikoen for, at vores beboere faldt, som vi ønskede at reducere kraftigt. Med de konventionelle kontrolrunder kunne det ske, at en beboer allerede lå på gulvet i et stykke tid, før en plejer kom for at tjekke,” husker plejeleder Katja Reinhardt, og fortsætter: ”Nu kan vi derimod registrere bevægelserne inden for få sekunder og hjælpe med det samme”.

Lederen af sygeplejen har arbejdet på Mainterrasse i mange år og kender udfordringerne: „Udfordringen med demente, der overvejende er aktive om natten, findes på alle plejehjem. Da man ikke arbejder med sovepiller og fiksering, ligger det i sagens natur, at mange demente går rundt om natten, fordi de har en delvist forstyrret dag-nat-rytme. Det kan være krævende for nattevagten at håndtere. Derfor er det så godt at have en teknologi, der advarer om en usædvanlig bevægelse, inden der sker et fald, så vi kan nå frem i tide.“

Den gode forståelse, tryghed og aflastning

For plejecentret Mainterrasse var skridtet mod teknologisk støtte også et skridt mod mere tryghed og aflastning. Samarbejdet med Nemlia tog desuden udgangspunkt i et gensidigt tillidsgrundlag og tæt personlig kontakt. Især, når det drejer sig om understøttende teknologier til et følsomt område som menneskelig omsorg og pleje, er medmenneskelighed og forståelse vigtige i elementer i samarbejdet og implementeringen. Også for Katja Reinhardt var det en vellykket start på samarbejdet:

„Vi havde allerede talt om brugen af Nemlia med vores plejeteam og fået en positiv respons. Desuden havde vi en tæt dialog med vores Nemlia-kontaktperson hele tiden. På stedet implementerede Nemlia-teamet den vidunderlige løsning sammen med os. Det skete næsten på en gang – installationen, tilvænningen, funktionen. Alt var let at forstå og intuitivt at bruge.“

Ledelsen og plejepersonalet har fået mange positive tilbagemeldinger, især fra nattevagterne. Der er efter samarbejdet med Nemlia startede, langt mindre risiko for fald. Desuden kan alle beboere sove mere roligt, fordi man har fjernet de konstante natlige kontrolbesøg og erstattet dem med målrettet pleje. Dermed er der ikke længere støj fra dørene, der åbner og lukker, når en nattevagt forgæves kigger ind. Både beboerne og plejepersonalet kommer nu mere roligt og afslappet gennem nætterne.

Vi erstatter ikke menneskelig omsorg, vi letter den.

På plejecentret Mainterrasse ser man, at en stor del af fremtidens pleje, såsom dokumentation og overvågning, kan understøttes via digitalisering. Men det står også klart, at smarte teknologier allerede understøtter plejen og giver luft til mere menneskelighed og omsorg, ved at fortælle os, hvor der virkelig er brug for opmærksomhed.

For Katja Reinhardt står det klart, at den generelle mangel på personale i plejesektoren vil fortsætte. Samtidig bliver flere og flere mennesker ældre. Og hvis medmenneskeligheden og omsorgen i plejesektoren fortsat skal prioriteres, så er digitalisering af visse opgaver en reel hjælp.

Hvis du ikke vil gå glip af nye artikler og gerne vil høre fra os oftere, så tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Vi sender vores nyhedsbrev ud hver eller hver anden måned.

Deltag i vores mission med nyheder om Nemlia og plejebranchen!